COREX, s.r.o.

Rating a informácie o COREX, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre COREX, s.r.o. 60984 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 14. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9985% spoločností je horších ako COREX, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti COREX, s.r.o." href="http://corex.sk-rating.com/">
   <img src="http://corex.sk-rating.com/corex.png" width="150" height="25" alt="Rating COREX, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating COREX, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia